Rusalka v metru - Ukvapený Kvapil?

C:\Documents and Settings\Administrator\Plocha\DMK29ee87_NO_TEXT.JPG

V spektáklu jezerní merendy, Husa na Provázku v rámci projektu Cesta za Rusalkou vykročila za Kvapilovým libretem, vedena bratry Formany. Nejasná zrada z lidskosti, kterou duše nezvyklá nemůže pochopit a drcena realitou hroutí se tak do sebe, je tematickou sestrou Kvapilovy Princezny Pampelišky (1897).

Derniéra barokně velkolepé podívané v alžbětinské scéně plná funícího nadšení, k němuž je třeba proplést se složitou a tmavou cestou, která povahou odpovídá spíše přestupu na Florenci, se v některých momentech mění v pouhý sled obrazů.

Na stěně inscenace visela postava Kuchtíka (Robert Mikluš). Koncentrace na nerozvíjející se projev dala zapomenout řádnému zajištění blokantem. Kuchtík se zřítil v první fázi výstupu i přes neupiratelné lezecké schopnosti. Ač čurda, byla jeho stylizace bez perspektivy, nalomena ostrým sopránem blbečkovského kuchyňského užírače. Dětství zkrátka nespočívá pouze v mutujících hlasivkách.

Rusalka (Anežka Kubátová), vodní víla naivních sklonů vstupuje do světa lidí s nadšením děcka. V této rovině Kubátová roli zřejmě rozuměla a perfektně ji rozvinula. Režijní požadavek k vyjádření Rusalčiny ztráty nevinnosti byl zřejmě naplněn. Myslivci, mezi nimiž se objevil Tomáš Sýkora a Milan Holenda, zůstávají ve znakových odkazech k navyklým představám o jedincích, prožívajících velká sexuální dobrodružství- z lesa se vrací se skelným pohledem, s rozcuchanými vlasy, potrhanými šaty. Užití srozumitelného, až opisného jazyka se týkalo také všech kostýmů. Stylizace myslivců mnohdy strnula ve fázi, podobné prvku japonského divadla, mie. Pohybově, gesticky a mimicky předvedené emoce strnuly v tabló (jap.), hraničící s reliéfní stylizací, předvedením hereckého hieorglyfu.  Vokální prvek byl na mnoha místech podroben až nesmyslné stylizaci (viz. Kuchtík), z mnohých průsečíků stylizačních okruhů však vyvstávaly příjemné či překvapující momenty. Zvláštní dikce, se kterou rozsekal P.F.Zatloukal (vodník) zvolání s varovným přídechem “Prodána člo-vě-ku” svou modifikací ve výkřik plně rozkryla podstatu zvolání (Kvapilův konflikt pohádkového a lidského světa).Nad scénou v zastřešeném jevišti se vypíná vlající chatrč ježibaby, stylizovaná do jakési “bio-secesní” formulace. Jde o jeden z formálních odkazů na Kvapilovy inscenační verze a zálibu v secesně-symbolistických variacích /Kvapilovi scénografové Karel Štapfer a Josef Wenig/(těmto variacím měl zřejmě odpovídat i program /Josef Sodomka/, který však hovoří spíše o narychlo sestavených kresbách, prohnaných filtrem ve PhotoShopu).

Portál vpouštějící do jezerního světa temných tužeb byl rámován akustickou evokací couleur locale, štěbetání jezerních okřídlenců a kuňkáním zelených skokanů. Dvořákovy melodie implikují Krkonošské pohádky se sojkou práskačkou, které rozehrává hudební tělísko na balkóně. Dřevěná vysoustružená a vyřezaná dekorace (scénická dispozice) florálních motivů, precizně vyvedená zeď listů, která ze čtyř stran obklopuje diváky a ve svém působení je podtržena odlesky celofánových horizointálních pruhů, jejichž odlesky uzavírají vizuální téma jezerní krajiny (v alžbětinské scéně).

Fenomén akvária, vytvořený vyčerpatelnými hereckými možnostmi, leč udržený v rytmu celku byl nápaditou intervencí do těla inscenace. Rozvlněný svět pod vodní hladinou existuje za skleněnými tabulemi naproti vstupu do dvorku (hlediště). Zpomalené, stylizované pohyby herců jakoby skutečně procházely hustším prostředím.

Děj, rozehrávájící se na alžbětinském jevišti nabízí diváku odlišnou zkušenost vnímání díla, než druhá část arénovitého typu.. V konceptu dramaturgie Husy na provázku  mezi Havlem a Shakespearem se Kvapil poněkud motá. Rusalku vydal Topič roku 1901 (nikoliv v roce 1910, jak uvádí program). Více než před sto lety. Snad by se vyplatilo, kdyby si to uvědomil inscenační tým a přijal to za více než pouhý fakt. Tanec zatracených na vlnách mokřad se stromy nechává snít nad rychlejšími eskalátory a kratšími chodbami. Jak by asi vypadala Rusalka na Florenci?   
Průměr: 5 (2 hlasů)

Zpět nahoru