ARS Electronica & Interaktivní umění

rectable.jpg
V rakouském Linzi proběhl festival Ars Electronica. Město na týden ožilo setkáním lidí z celého světa nad novými technologiemi v umění i ve společnosti. Festival je také jednou z mála akcí vůbec, která se věnuje interaktivnímu umění – svěžímu uměleckému proudu těšícímu se v poslední době stále většímu zájmu.

Interaktivní umění je poněkud opomíjeným a ustrkovaným proudem současného kulturního dění. Přitom není na poli umění žádným nováčkem, jeho základy pokládá již v 70. letech pionýr interakce Myron Kruger. Mezi standardními umělci vzbuzuje nedůvěru a mnozí se nechtějí smířit s faktem, že se vůbec za umění považuje. Argumentuje se obvykle tím, že zde chybí hlubší osobní výpověď, společensko-politická angažovanost i filosofický podtext, smyslem není ani hledání estetických hodnot. Umělci se navíc jen málokdy opírají o odborné teoretické texty.

Namísto toho je v ohnisku zájmu divák. „Umění“ se rodí ze vztahu, který vzniká mezi dílem a jeho návštěvníkem. Divák není pouhým konzumentem, aktivně se podílí na díle a umělecká hodnota pak závisí i na jeho schopnostech zapojit se do připravené hry. Umělecké dílo tedy nemá jednou dané vlastnosti, tak jako třeba Michelangelova socha Davida. Hodnota vzniká a zaniká spolu s interakcí. Představte si hudební nástroj jako alegorii – umělec vyrobí nástroj, interpretem se stává divák. Kýženou hodnotou ale není sama hudba, spíše intimní vztah, který se odehrává mezi interpretem a jeho nástrojem. Umělec se snaží co nejvíce obohatit tento vztah rozvíjením prostředků vzájemné komunikace. Tyto tendence v umění označuje teoretik Nicolas Bourriaud jako „relational aesthetics“.

Interaktivní umění přitom nemusí nutně využívat elektroniku. Interakce lze dosáhnout i konvenčními prostředky, české publikum se o tom mohlo přesvědčit na úspěšné loňské výstavě Orbis Pictus Petra Nikla. Jedním z aspektů interaktivního umění je ohlas u široké veřejnosti. Na diváka obvykle nejsou kladeny vysoké intelektuální nároky, velký úspěch proto zaznamenává i u dětského publika.

Přestože festival a doprovodné akce již minulý týden skončily, výstavu vítězných projektů můžete v Lineckém OK Offenes Kulturhaus navštěvovat až do 12. října. Za pozornost rozhodně stojí hudební mixovací nástroj Rectable od barcelonské Music Technology Group. Posounem a rotací hracích kamenů lze mixovat, filtrovat a modulovat nahrané hudební stopy, popřípadě generovat zvuky vlastní. Každý z kamenů má svůj grafický kód, který snímá videokamera umístěná v hracím pultu. Software vyhodnocuje pozici jednotlivých kamenů a řídí zvukový výstup. Kameny, které se na stole navzájem ovlivňují, prosvítí projektor stejným barevným světlem. Výsledkem je fascinující objekt magického vzezření, který snad jednou se svou pestrou škálou možností nahradí nudné a pasivní produkce dnešních DJů.

Netradiční pomník Touched Echo na Drážďanském nábřeží zrealizoval Marcus Kison, když nechal kovové zábradlí rozvibrovat autentickým zvukem bombardování ze sklonku 2. světové války, po kterém bylo město srovnáno se zemí. Kolemjdoucí mohli zaslechnout jinak neslyšitelné ozvěny minulosti, pokud si zacpali uši a přiložili paže na rezonující zábradlí. Kison tak ukázal, jak může „digitální“ umění reflektovat i společensko-historická témata. V Linzi lze spatřit rekonstrukci projektu.

Kouzelné lampy navrhl Tsutomu Mutoh pro svou instalaci Optical Tone. S lampou lze jemně kolíbat, LED diody uvnitř pak mění svojí barevnost v závislosti na její poloze. Návštěvníci tak mohou rozehrát něžný tanec barevných světel.

Na Ars Electronica ovšem nenajdeme jen umění. Tématem jsou také nové technologie a jejich odraz ve společnosti. Letošní ročník nesl název Nová kulturní ekonomie. Debatovalo se o fenoménu „opensource“ a možností uplatnění této strategie i mimo oblast software, například v průmyslu – technologie opensource nepodléhá utajnení a patentové ochraně, ale je veřejně k dispozici, každý pak může přispívat k vývoji takové technologie a volně ji využívat.YOU TUBE RECTABLE: http://www.youtube.com/watch?v=vm_FzLya8y4
Průměr: 5 (9 hlasů)

Zpět nahoru