30 % OFF / IMAGE JE NANIC

prezident.jpg

Ve společnosti orientované na spotřebu byly vyvinuty desítky různých strategií k propagaci výrobků, firem i osobností, od krátkých reklamních spotů po dlouhodobé a promyšleně budované image. Nepřehlédnutelný fenomén reklamy těží často z výdobytků umělecké sféry a ta se naopak nechává ovlivňovat či inspirovat reklamou. Současné umění, komentující či využívající mechanismy komerčních prezentací, zavítalo v těchto dnech do Galerie Václava Špály.

Rozhodně nelze tvrdit, že by výstava 30 % OFF / IMAGE JE NANIC představovala práce nějakým zdrcujícím způsobem kritizující současný svět prosycený reklamou. Ač je v řadě z nich přítomný jakýsi kritický osten, jedná se spíše o ironické poznámky, prosté útočně apelujícího patosu. Takové zaměření představuje již u vchodu do galerie zavěšený plakát „Jeho Vista“ uměleckého sdružení Internetová Generace. V duchu vizuálního stylu propagačních materiálů společnosti Microsoft je zde prezentován produkt Windows Vista business, nad nímž se blahosklonně sklání „velekněz“ softwarového gigantu Bill Gates s jakoby k modlitbě sepjatými dlaněmi, obklopen družinou rozesmátých politiků a spokojených zvířátek. Výklad díla tu nemá smysl dále rozvádět, diváka k němu vede jak slovní hříčka v názvu, tak podobnost s grafickou úpravou jehovistických tiskovin. Nabídku kvazináboženských produktů představuje na dvě stě čtyřiceti barevných papírech také Štěpánka Šimlová („Druhá šance“). Forma, připomínající laciné slevové letáčky, nese v jejím případě jakási filozoficko náboženská moudra (texty) východní orientace (například: „Využij vnitřní řád vesmíru pro své dobro“), doplněné souborem mandal.

Mezi díly ironizujícími všeprostupující reklamní mechanismy vyznívá poněkud drsněji instalace Shoah umělecké skupiny Pode Bal. Dvě úpravně srovnané stříbrné boty trůní na jednoduché černé polici, jak ukradené z luxusního butiku. Vše je doplněno stříbrným nápisem SHOAH® nad policí. Mrazivá slovní hříčka, spojující stříbrné tenisky s holocaustem, jako by se zamýšlela nad komerčním zneužíváním tragédií. Při pohledu na dvě boty si nelze nevzpomenout na emocionálně manipulující hromadu bot zemřelých vězňů, vystavenou v koncentračním táboře Osvětim.

Nepřehlédnutelný proud představují ve Špálově galerii práce, které nejen že reklamní průmysl nějakým způsobem komentují, ale zároveň zajímavým způsobem čerpají z jeho estetiky. K nim patří zejména soubor dvou videí Jana Nálevky „All toGether Now“. Na jednom monitoru sledujeme odpočet stále se zmenšujících čísel (cenovek), od 45 990 do 3,90, vrcholící dlouhým záběrem jasné bílé plochy, na druhém soupis produktů k cenovkám patřících, jenž díky podbarvení dojímavou hudební linkou připomíná titulky po skončení nějakého velkofilmu. Sekvence čísel, sesbíraných ze všech položek nabízených jedním supermarketem, představuje dle samotného autora „apokalyptický odpočet“. Zajímavá úvaha nad neustálým slevováním – vytrácením hodnot, není však pouze racionálním konceptem, videa doprovozená hudbou jsou i nositeli kvalit čistě výtvarných. Takové vyzařování je cítit i z videoinstalace Gudrun Teich „Attraction of things“ složené ze série televizních reklam zaměřených především na potraviny. Rychlé střídání a míšení nejrůznějších, většinou detailně zabraných, laskomin a doprovodného slova vytváří působivou surreálnou koláž polemizující se stále citelnějšími nánosy informačních odpadů, které nás v současnosti doprovázejí skutečně na každém kroku.

Ačkoli je na výstavě 30 % OFF / IMAGE JE NANIC zastoupeno i několik koncepčně nejasných, nic moc neříkajících ani nevyzařujících „omylů“ (zejména „Backstage“ deejayky BabeLN, sestávající ze série fotografií z hudebních party), v souhrnu představuje opravdu podnětný a jasně vyhraněný pohled na současné umění. Smysluplné hranice výběru jsou tu jasně dodrženy, a tak Vám rozhodně nehrozí bezbřehý a rozbředlý zážitek, neodbytný to průvodce nejasných či příliš širokých koncepcí (v současnosti například výstava Resetting).

Na závěr ještě malý tip na online ochutnávku výstavy. Ve „Špálovce“ prezentovaný projekt „Volby.net“ (Internetová Generace), volající po přímé, mediálními hvězdičkami naplněné volbě prezidenta, je totiž přístupný na internetu a k jeho navštívení stačí jediné kliknutí.

30% OFF / IMAGE JE NANIC

Vystavující umělci: Johannes Wohnseifer, Gudrun Teich, Podebal, Guma Guar, Internetová generace, Tereza Janečková a Pavlína Míčová, Babe LN, Štěpánka Šimlová, Jan Nálevka
Kurátor: Pavel Humhal

26.1. – 28.2.

http://www.spalovka.cz/

Foto: http://www.volby.net/,

Průměr: 5 (4 hlasů)

Zpět nahoru