6. Bienále mladého umění Zvon 2008 aneb Mladí a vlivní

Bienále

V Domě U Kamenného zvonu jsou návštěvníkům většinou představována díla velikánů moderního českého umění. Neobvyklý průlom do zdejšího ustáleného výstavního plánu představuje právě probíhající 6. Bienále mladého umění, přehlídka toho nejsoučasnějšího, co tuzemská výtvarná scéna nabízí.

V pozadí dvou posledních Bienále stojí postava nezávislého kurátora Karla Císaře, který se do svých výběrů snaží zahrnovat umělce, kteří výrazným způsobem určují směřování českého umění. Na výstavě proto nenalézáme díla tápajících debutantů či do sebe uzavřených solitérů, nýbrž autorů sice mladých, ale dnes již poměrně známých a vlivných.

Kateřina Šedá: Furt dokolaNejvětší prostor, pokud jej měříme velikostí výstavní plochy, je okupován pracemi dvou umělkyň proslulých hravostí, vtipem a snahou znejasňovat hranice mezi uměním a obecnou realitou. Samotný vstup do expozice tvoří stísněný tunel z dřevěných latěk Evy Koťátkové, jenž se otvírá do sálu, naplněného autorčinými díly na téma pasti. Za použití různých materiálů je v nich rozvíjen motiv tajemného otvoru (černé díry či slepé uličky) jenž nikam nevede, ale strhává na sebe pozornost diváka – kořisti. Návštěvník tu objevuje obinadly zaslepenou bustu, děravou ponožku, textilní kapsář s květináčem či stůl, doprostřed jehož desky je vetknut na dně uzavřený trychtýř. Velká místnost v prvním patře, obrácená směrem ke Staroměstskému náměstí, patří Kateřině Šedé a jejímu čerstvému projektu Furt dokola, jenž představila již na letošním Bienále v Berlíně. Happening, při kterém se rozhodla za asistence sousedů ze své rodné Líšně překonat 80 soukromých pozemků na přímé cestě ze svého bydliště na autobusovou zastávku, rozvinula v souboru děl – kreseb, modelů, videí, audionahrávek a instalací, zamýšlejících se nad plotem jako metaforou pro něco, co občany rozděluje, ale zároveň tvoří jedinou skutečně společnou věc na hranici mezi jejich soukromými světy.

Pozoruhodným videem s názvem Obývací pokoj se U Zvonu prezentuje Josef Bolf, publiku známý zejména jako malíř zvláštních bytostí na pomezí zvířat a lidí a fantaskních transformací sídlištních prostorů. V měšťanském interiéru tu dvě loutky za doprovodu hororové hudby zabalí hlavu plyšového jelena do bílých obinadel, aby si následně rozbalili stejně upravenou hlavu psa. Existenciální hloubka motivů, posílená neúnosně pomalým tempem vyprávění, je v díle přítomna společně s ironickým odstupem k hororovému žánru. Přítomnost obou těchto rysů v jediném díle způsobuje dráždivé významové kolísání a zvláštně ambivalentní divácký zážitek.

Evžen Šimera, Transformace světla, 2008Mnohem jasnější vyznění, podpořené vysvětlujícím textem autora, má rafinované dílo Evžena Šimery Transformace světla. Ten instaloval do prostoru původní gotické kaple kvádr, jehož stěny zdobí prořezané geometrické ornamenty na způsob gotických vitráží, vytvořené na schématech půdorysů gotických staveb. Dovnitř kvádru pak umělec umístil světelný zdroj, jenž vrhá světlo skrze průřezy do přítmí kaple. Tento zdroj Šimera napájí energií z fotočlánků umístěných na střeše budovy. Propojením moderní technologie s tradičními motivy architektury umělec vytváří magický sci-fi objekt, jakýsi výstavní panel z mimozemské expozice o dějinách lidstva konané ve vzdálené planetární soustavě.

Předchozí představení čtyř uměleckých děl berte prosím pouze jako stručnou upoutávku na výstavu sestávající z desítek exponátů široké skupiny autorů (Alvaer, Baladrán, Bolf, Cenek, Fexová, Havlíček, Hošek, Hrubá, Kalinová, Klímová, Koťátková, Mančuška, PAS, Skála, Smejkalová, Smetana, Strouhal, Šedá, Šerých, Šimera). Nejsem si tak zcela jist, zda v této elitní sestavě současného českého umění nezejí trhliny a zda ji naopak některé vystavené práce neoslabují (například výtvarně i ideově chabá nástěnná malba Ludmily Smejkalové Lonely Jukebox). Podobné připomínky bych však mohl mít téměř k jakékoli skupinové výstavě, a tak na ně rychle zapomeňte a vyrazte do Zvonu, který konečně a nejspíše jenom na chvíli začal znít soudobým způsobem.

6. Bienále mladého umění Zvon 2008
Galerie Hlavního města Prahy
Dům U Kamenného zvonu
27. 06. 2008 - 21. 09. 2008

Foto: www.ghmp.cz

Průměr: 4.9 (7 hlasů)

Zpět nahoru