Christopher Dresser (1834—1904). Pionýr moderního designu

Dresser2.jpg

Do Uměleckoprůmyslového muzea zavítala výstava seznamující veřejnost s dílem a osobností britského designera druhé poloviny 19. století Christophera Dressera. Tento „pionýr moderního designu“ předběhl svoji dobu překvapivě puristickým výtvarným výrazem, zvýšeným smyslem pro praktičnost a funkčnost předmětů i neobvyklými kombinacemi materiálů.

Christopher Dresser2Umělecké řemeslo předminulého věku si většinou spojujeme s přebujelým historizujícím a secesním dekorem. Významnou stopu otiskly do vývoje tehdejšího designu také pokusy anglických umělců a teoretiků o návrat k rukodělné výrobě, reprezentované zejména hnutím Arts and Crafts v čele s Williamem Morrisem. Christopher Dresser sledoval během své kariéry poněkud jinou cestu. Vzhledem k dobovým trendům se zpracování ornamentu tak úplně nevyhnul. Ve svých začátcích publikoval ilustraci „Geometrické uspořádání květů“ k příručce The Grammer of ornament (Základy ornamentu) a později se hluboce zajímal o tvar a dekor japonských uměleckých předmětů, jejichž dovoz do Evropy dokonce sám zprostředkovával. Těžiště jeho práce lze však vidět ve výrobcích, jež svojí formální oproštěností jako by předjímaly pozdější stylové tendence moderny a dokonce i funkcionalismu. Čajové konvice, cukřenky, stojánky na toasty, soupravy razítek a jiné užitkové předměty překvapují pozorovatele nejen elegantní čistotou tvarů, ale také důrazem kladeným na své funkční vlastnosti (Za zmínku stojí například zaoblený tvar okraje lžičky, který umožňuje její zasazení do okraje cukřenky.) a intaktním propojením různých materiálů (Zejména kombinace kovu, skla a dřeva.).

Christopher Dresser3Na rozdíl od záměrně anachronických pokusů Arts and Crafts se Dresser zaměřil na sériovou tovární výrobu. V jeho případě to však rozhodně neznamenalo nějaký úpadek či rozmělnění umělecké úrovně. Osobně se pokoušel na výrobu předmětů dohlížet, aktivně komunikoval se zpracovatelskými firmami, některé výrobny dokonce spoluzakládal. Zřejmě i vzhledem k masovější distribuci Dresserem navržených výrobků byl jeho vliv na pozdější generace silnější. Na výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu jsou tyto přenosy dokumentovány prezentací několika předmětů firmy Alessi, ikony moderního designu, založené roku 1921, která ovlivňuje designové trendy dodnes.

Výstava „Christopher Dresser (1834—1904). Pionýr moderního designu“ představuje solitérní uměleckou osobnost, jež svým dílem jako by nerespektovala zaběhnuté stylové standardy doby. Vzrušujícím způsobem se jí daří bořit zažité představy o plynulém uměleckém vývoji, který činí dráždivě nespojitým a nepřehledným. Dojít se do Uměleckoprůmyslového muzea krapet „znejistit“, proto určitě stojí za to. Za co? V mém případě například za boj se sprostou šatnářkou a dysfunkčním boxem na zavazadla.

foto: http://www.upm.cz/

Výstavní sál UPM
10. duben — 8. červen 2008

Průměr: 4.9 (7 hlasů)

Zpět nahoru