Defenestrace

defenestrace
Defenestrace bývala v Čechách oblíbenou lidovou kratochvílí. V minulosti šlo o obvyklý způsob vyjádření nesouhlasu s politickou situací, i když do historického povědomí se zapsalo jen pár významnějších případů. Tato česká obdoba lynčování většinou končila smrtí defenestrovaných (mimo slavný pád do hnoje roku 1618) a v případě první pražské defenestrace incident přerostl v počátek husitského hnutí. Právě tuto událost připomíná název výstavy právě probíhající na Novoměstské radnici.

Absolventi a studenti ateliéru profesora Zdeňka Berana zvolili název Defenestrace údajně proto, že si ji za prvé s prostorem radnice každý spojuje, za druhé že se jim líbila jistá bizarnost tohoto konání a pak také, a to je můj oblíbený (a kdykoliv použitelný, tzv. záložní) důvod, protože umělci jsou prý obecně schopni vidět hluboké vazby a souvislosti tam, kde žádné nejsou… Nabízí se další možný záměr, totiž aby se i tato výstava stala spouštěcím momentem revoluce, tentokrát v umění – k tomu se ovšem vystavení umělci nikde explicitně nepřiznávají.

Jiří GrusVystavená kolekce děl je svým charakterem i rozsahem výjimečná. Beranův ateliér je první, který od roku 1989 přišel s kompletní retrospektivou doplněnou přehledem současné tvorby a díky širokému spektru názorových a technických možností a rozmanitosti výtvarné orientace studentů ateliéru jde o opravdu pestrou podívanou. Vliv Zdenka Berana, představitele českého informelu 60. let, který je známý především svými díly zachycujícími rozklad, mokvání či hnisání, je zde sice jasně patrný, ale nikterak prvoplánově. Někteří ze studentů sice na Beranovu tvorbu navazovali tématicky, na plátnech se objevují odpadky, shnilé zbytky či kosterní pozůstatky. Ale rozhodně tomu není tak, že by všichni malovali „jako Beran“; najdeme zde jak čistě abstraktní díla, expresivně rozevlátá i vyhraněně jemně stylizovaná, tak práce figurální, fotorealistické, plátna i prostorové instalace, video či komiks. Základem všeho je ale především perfektní malba; je evidentní, že ať už byli studenti zaměřeni jakkoli, vedl je jejich pedagog k tomu, aby prostě uměli namalovat, co chtějí, s patřičnou působivostí a výrazovou silou. Iluzivní schopnost, kterou jejich práce vykazují, je nezpochybnitelná a často velmi svůdná.

Karel BalcarTo je bezpochyby případ tří tvůrců, jejichž díla pro mne, bez nároku na objektivní platnost, představují vrchol vystavené tvorby. Velkoformátové dekadentní erotické výjevy Karla Balcara, práce Jiřího Gruse, jehož komiksovou sérii Voleman vyznačující se precizní kresbou a dobrodružnými peripetiemi jistě znají všichni komiksoví fanoušci, a ze zástupců nejmladší generace studentů charismatická Blanka Nováková, jejíž díla vyjadřují v přesné zkratce živočišnost i něhu, nebezpečí i hru, instinkt i intriky, dětské hraní i ženské zahrávání…

Zajímavá je ale opravdu celá výstava, a jestliže tu byla obava, že název Defenestrace bude nakonec znamenat vyhození některých děl po dernisáži z oken, bála bych se snad jen o ty staré boty, které tvoří součást jedné prostorové instalace a které si o to jediné přímo říkají.

DEFENESTRACE – Výstava absolventů a studetů AVU ateliéru prof.Zdeňka Berana 8. 2. - 9. 3. 2008

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Průměr: 5 (5 hlasů)

Podařená výstava mladého

Podařená výstava mladého a hlavně neokoukaného umění. Vřele doporučuju

Zpět nahoru