Hugo Demartini – Akce a proměna geometrické skladby

Hugo Demartini

Právě probíhající výstava sochaře Huga Demartiniho je uspořádána z prací let 1968–1976. Toto období je u autora charakteristické vyhazováním předmětů – koulí, kvádrů, válců do vzduchu. Díky umělcovo pohybu se vytvořila neustále se měnící vztahová soustava. Známé jsou fotografie zachycující Demartiniho přímo v akci, či kompozice následně vzniklá na zemi. Jedna z takových akčních konstelací předmětů ve vzduchu je fixována v hlavní místnosti Topičova salonu.

Podobným způsobem vznikly i Demartiniho reliéfy z cyklu Mimo vymezené místo. Umělec připraví plochy v podobě obdélníků a čtverců, na které nechá dopadat elementárně geometrické tvary. Ty, které dopadnou mimo stanovenou plochu, se již na obraze neobjeví. Některé přesahují okraje, některé vytvoří shluky – umělec tu tedy záměrně zapojuje náhodu.

Hugo Demartini vystudoval v ateliéru prof. Jana Laudy na AVU a sám zde mezi léty 1989–1999 působil jako odborný asistent, docent a profesor. U nás byl průkopníkem akčního umění a ve své dosavadní tvorbě směřuje především k čisté geometrické abstrakci.

Hugo Demartini
Topičův salon, Národní 9, Praha 1
27. 5.–4. 7. 2008

Průměr: 4.5 (2 hlasů)

Zpět nahoru