Jiří Kolář: Prostor mezi slovem a obrazem

Jiří Kolář

Na pražské Národní třídě se obnovila kdysi slavná galerie Topičův salon a zahájila svou činnost výstavou děl jednoho z nejznámějších a světově oceňovaných českých výtvarných umělců - Jiřího Koláře - nazvanou Prostor mezi slovem a obrazem. Jak již napovídá titul, je zde zastoupena autorova tvorba výtvarná i básnická.

Jiří KolářZ výtvarné tvorby tu nalezneme jeho známé koláže, roláže, muchláže, chiasmáže a asambláže. Stručně bych nejprve vysvětlila výše zmíněné metody. Roláž vychází z rozřezání reprodukovaného obrazu do částí, většinou pruhů, které jsou dle určitých pravidel navráceny do celku v novém skladebném rytmu. V muchlážích autor obrazy mačká a deformuje, tím se části motivů vůči sobě posouvají, kroutí a přerušují. Chiasmáž se stala Kolářovým nejzajímavějším objevem, dochází tu k důslednému rozpitvání prvotních motivů a zároveň k novému, systematickému přeskupení prvků. Struktury nejrůznějších druhů písem rozdílných kultur a období, znaků, notových záznamů, dopisů, tiskovin, slovníků, ilustrací, hvězdných map a fotografií jsou rozrušeny a roztrhány na malé kousky, aby se opět složily do nových soustav, v nichž se znejasňují původní významy a přitom vzniká řád. Asambláž vzniká přidáním trojrozměrných předmětů do obrazu.

Jiří KolářBásnická činnost je tu představena úryvky z autorových básnických sbírek (Prométheova játra, Básně ticha). Klasickou poezii však Kolář opustil, neboť mu nedokázala zprostředkovat to, co on vyjádřit touží, a proto to vyjadřuje prostřednictvím koláží…

Topičův salon, Praha 1, Národní 9, 1. patro

19. 2. – 21. 3. 2008

Průměr: 4.3 (4 hlasů)

Zpět nahoru