Mark Ther a Hustý provoz

Mark Ther: M.C A A.H.

Výstavou významného českého videoartového umělce Marka Thera začal ve Staroměstské radnici projekt Hustý provoz – cyklus zaměřený na aktuální proudy v současném českém umění. Široká skupina kurátorů v čele s Olgou Malou plánuje v následujících dvou letech připravit přibližně patnáct různých výstav, během nichž představí veřejnosti kromě Marka Thera například umělecké skupiny Guma Guar a Ládví, malíře Filipa Černého či Jana Šerýcha. Jak se tedy povedl první díl tohoto ambiciózního výstavního seriálu?

Dominujícím tématem v díle Marka Thera je bezpochyby hra s nejasnými hranicemi tradičních genderových skupin. I v případech, kdy je hlavním poselstvím jeho díla něco docela jiného, zůstává v něm vždy tato problematika přítomna jako neměnný podtón. Asi nejvíce je pak čitelná ve videích „M.C A A.H.“, „Ruhe, im Stalle furtzt di Kuh“ a „Was für Material“.

Snímek „M.C A A.H.“ zaznamenává pomalou jízdu automobilu ulicemi města. Na zadních sedadlech vozu sedí dva muži v luxusních dámských šatech (jeden z nich je sám Ther) a za doprovodu klasické hudby romantického naladění vrhají z okének sebevědomé pohledy. Obraz je ještě doplněn pohyblivou textovou páskou upozorňující na značky jednotlivých kusů oblečení, jež mají obě dámy na sobě. Transvestita, člen skupiny, jež se v naší kulturní oblasti plně realizuje spíše v přítmí nočního klubu, je zde povýšen na úroveň filmové hvězdy a módní ikony - dle názvu práce, lze v postavách vidět Marii Callas a Audrey Hepburnovou. Gesto sebeuvědomění důstojnosti gendrových menšin? Kritika showbyznysu plného vnějších pozlátek a přetvářky? Výsměch kýčovitým reklamám a filmům plným product placementu? Potenciálně všechno, možná něco, stěží nic – zkrátka široký významový záběr bez jednoznačného řešení.

Naproti tomu mnohem jednoznačněji vyznívají videa z prostředí nacistických vojenských jednotek (Hitlerjungend, SS): „Ruhe, im Stalle furtzt di Kuh“ a „Was für Material“. Rasová čistota, mládí, zdraví a krásná středoevropská krajina – lightmotivy nacistické ikonografie – jsou tu kladeny do souvislosti s homosexuální erotikou a voyerstvím. Skrytá, potlačovaná homosexuální touha je pro kolektivy mladých mužů řízené tuhým řádem příznačná, a tak se zdá, jako by Ther pouze podtrhl něco, co lze vycítit již z výchozích reálií.

Dalším zajímavým proudem v umění Marka Thera jsou práce věnované popkultuře, zejména té hudební („My Pleasure“, „Burger und Ther“, i zmíněné „M.C a A.H“). Hlavně po zhlédnutí hravého videa „My Pleasure“, kde vystupuje sám Ther jako operní pěvkyně Maria Callas, která přijme na svůj hotelový pokoj Madonnu, poté co jí její produkční popletl rezervaci, vyvstává před divákem řada vskutku pozoruhodných témat. V prvé řadě jde o střet tradiční hudby s popem, podepřený míšením zvukových stop s nahrávkami obou interpretek (pop versus operní árie). Opominout bychom ovšem neměli ani splynutí Thera s postavou Callas. Nyní totiž již nejde o pouhou hříčku s posunem pohlavní příslušnosti, sebeidentifikace s Callas jako s velkým uměleckým vzorem je totiž natolik přesvědčivá a zasahuje i do řady jiných Therových prací, že je nutno hybridní osobu Ther-Callas chápat jako svébytné umělecké dílo beroucí si za svůj materiál tělo a osobnost samotného umělce.

Svoji recenzi bych rád uzavřel rozborem filmu „Der kleine Blonde und sein roter Koffer“. Myšlenky se zde neustále točí kolem záhadné postavy mladého blondýna s ještě záhadnějším červeným kufrem, který je neustále v patách vypravěčce. Ústřední bod díla, obsah zavazadla, zůstává však neodhalen, stejně tak jako člověku zůstávají nezodpovězeny ty nejzásadnější otázky vlastní existence. Ther se tak se svými videy pouští i na pole filozofičtějších úvah.

Práce Marka Thera pro mě představují slibný začátek Hustého prvozu. Jen doufám, že laťka nebyla jeho výstavou nastavena až příliš vysoko a podaří se ji v dalších dílech cyklu přeskakovat. Nezbývá než se těšit a doufat.

Marek Ther - videa / filmy
09. 01. 2008 - 17. 02. 2008

foto: www.ghmp.cz 

Průměr: 4.7 (3 hlasů)

Zpět nahoru