Shanghype – Dynamické obrazy dynamického města

Yang Fudong : Robber South, 2001

Shanghai, nejlidnatější město dnešní Číny, představuje jedno z nejdynamičtěji se proměňujících míst planety. Bizarní koktejl, ve kterém se mísí nejnovější digitální technologie, obří mrakodrapy a přemrštěný luxus s neúnosným znečištěním, kriminalitou a chudobou, se stává inspiračním dolem pro umělce. Pulzující život této železobetonové hydry, či její neotřelá krása se staly i předlohou videím, vystaveným do 4. května ve smíchovské galerii Futura.

Mattia Matteucci + Patrick Tuttofuoco: Zelená obloha / The Green Sky, 2007Určujícím tématem většiny prezentovaných prací je obraz města jako živého, neustále se proměňujícího organismu. Z nepřestálého hemžení nejrůznějších dopravních prostředků, z pohybů jeřábů vršících do nebes záplavu stavebního materiálu, z velkoformátových obrazovek s agresivní reklamou či z jiných vizuálních akcentů, typických pro světové megapole, těží ovšem každý umělec trochu jiným způsobem trochu něco jiného.

Menšina autorů inklinuje k objevování oné neotřelé krásy, o níž již byla řeč v úvodu článku. Mezi nimi vynikají práce Oliva Barbieriho „Říční krajina“ a „Site specific – Shanghai 04“, zachycující město jako pestrý architektonický ornament – výtvarně poutavou strukturu světelných bodů, pravoúhlých objemů budov a donekonečna ubíhajících linií silnic. Esteticky působivou mozaikou, složenou z nejrůznějších záběrů šanghajského „civilizačního shonu“ s občasnými prostřihy na detaily přírodnin, je i video Pierra Ginera „Šanghaj Jinde“.

David Cotterrell : Hrdina / Hero, 2006 Mnohem početněji jsou však ve Futuře zastoupena díla zaujímající k viděné realitě nějaký kritický postoj, díla, jež povahu současné Shanghaie nejrůznějšími způsoby komentují. Z nich se mi jako nejsympatičtější jeví ta, jejichž poselství jsou odlehčena jistou dávkou ironického odstupu. Mezi ně počítám například sérii tří Videí Davida Cotterela „Hero“, zachycující šílený úděl čínského dopravního policisty uprostřed mamutích křižovatek zahlcených tisíci spěchajících chodců, cyklistů a motoristů. Bez povšimnutí by neměla zůstat ani práce Yang Zhenzhong „Na Xiong Na Er“. Do rytmu kopulačních výkřiků tu kamera opakovaně sjíždí a vyjíždí po vertikální ose různých výškových budov, gigantických falů, stvořených pod tlakem neukojených libid.

Výstavou Shanghype Futura znovu potvrdila svoji výjimečnost na pražské galerijní scéně. Opět se jí podařilo zavést návštěvníky do neprobádaných a nadmíru inspirujících vod, nezkalených větším množstvím umělecké šmíry, opět dokázala donutit k zamyšlení a zároveň pobavit. Škoda jen, že si do zapadlého dvora v Holečkově ulici nenachází cestu větší počet návštěvníků – během příjemných dvou hodin, které jsem v galerii strávil, jsem tu nepotkal ani živáčka.

Přečtěte si také: Malé pražské galerie: FUTURA (Shanghype)

foto: http://www.futuraproject.cz/

Shanghype
27. 2. - 4. 5. 2008

Otvírací doba:
středa až neděle
11 – 18 hod.

FUTURA
Holečkova 49
Praha 5 150 00
Tel.: 251 511 804

Průměr: 5 (4 hlasů)

Zpět nahoru