Tři sochařky – Smysluplné srovnávání na Hradě

Tři sochařky.jpg
S díly významných sochařek 20. století – Věry Janouškové, Evy Kmentové a Aliny Szapocznikow seznamuje návštěvníky výstava, kterou pro Královský letohrádek zajímavým způsobem sestavila kurátorka Adriana Primusová.

Alina Szapocznikow Vedle společných studií v ateliéru Josefa Wagnera na pražské Umprum odhaluje nápaditá expozice také myšlenkové a formální průniky prací trojice autorek, demonstrované skrze tématicky ohraničené výstavní oddíly. Blízká umělecká příbuznost je patrná nejvíce při porovnání soch Kmentové a Szapocznikow. Je možné, že podobný tragický osud – postižení nevyléčitelnou chorobou – vedl obě ženy ke zvýšenému zájmu o vlastní tělo, jeho autentické stopy v materiálu a rozličné odlitky, poskládané často do nejrůznějších kolážovitých útvarů. Přes použití podobných formálních postupů i volbu příbuzného tématu vyznívají ovšem práce dvou srovnávaných autorek dosti odlišně. Zadumaná poetičnost a výrazová skromnost v sochách Kmentové kontrastuje s vyhroceným tragickým patosem a expresivitou děl Sapocznikow, utkvěle tematizujícími tělesný rozpad.

Věra Janoušková Poněkud odlišně vnímám příspěvky třetí z vystavených umělkyň – doposud jediné žijící – Věry Janouškové. Ačkoli také zobrazuje převážně lidské figury (toto téma je ostatně klíčové pro sochařství jako takové), akcentuje při své tvorbě mnohem více samotný materiál. Informelním způsobem pokrývá svá industriálně vyhlížející díla hustou strukturou často autentických („recyklovaných“) kovových součástek, základní obrysy soch ponechává v brutálně strohých, monumentálních formách. Intimní, intuitivní zpověď, jakou nabízejí její kolegyně, střídá v jejím případě razantní manifest slohového názoru, jasnost významu a racionalita.

S výstavou Tři sochařky zavítal do Prahy po delší době dobře tematicky rozčlěněný soubor uměleckých děl, přesně vystihující nejdůležitější témata vystavených prací. Adrianě Primusové se povedlo přehledným a nekomplikovaným způsobem odemknout to podstatné, co Janouškovou, Kmentovou a Szapocznikow spojuje i rozděluje, a nabídnout tak návštěvníkům fungující mapu po jejich pozoruhodném odkazu.

foto: www.kulturanahrade.cz
Průměr: 5 (8 hlasů)

Zpět nahoru